Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp

0 227

Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp

Tư vấn giải thể doanh nghiệp cho những công ty hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng, doanh thu các quý liên tiếp sụt giảm…Đó có thể đến lúc bạn nên nghĩ tới việc giải thể doanh nghiệpĐiều kiện giải thể doanh nghiệp khá phức tạp trải qua nhiều công đoạn khác nhau. vì vậy bạn nên chọn lựa đơn vị luật uy tín giúp bạn thực hiện thủ tục này. Luật Sư Việt với kinh nghiệm tư vấn giải thể doanh nghiệp dầy dặn chắc chắn là sự chọn lựa tin cậy của bạn.

Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp anh 1

 • Theo Điều 201 Luật tổ chức 2015 có quy định:

Đơn vị bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Chấm dứt thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ doanh nghiệp mà không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của chủ công ty đối với công ty tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu tổ chức đối với công ty nghĩa vụ hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với đơn vị cổ phần;
 • Tổ chức không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức.

Doanh nghiệp chỉ được giải tán khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và trách nhiệm tài sản khác và tổ chức không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và tổ chức quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của đơn vị.”

Tư Vấn Giải Thể Doanh Nghiệp anh 2

 • Hồ sơ giải thể công ty cần những gì 
 • Giấy tờ giải thể công ty
 • Thông báo về việc giải thể công ty (theo mẫu)
 • Báo cáo thanh lý tài sản đơn vị
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi tổ chức mở tài khoản về việc tổ chức đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, doanh nghiệp cá nhân nào).
 • Giấy tờ chứng minh đơn vị đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc đơn vị đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản công nhận của Cơ quan Công an)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký công ty.
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải tán, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 • Trường hợp công ty có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. (Xem ngay: Những lưu ý khi làm giấy tờ giải thể công ty)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.